There is an issue with your search

Either your cookies are disabled
or
You have used all 50 of your searches for today

Why do we set a limit?New Window

You'll be able to search again tomorrow.
If your business regularly searches for more than 50 addresses a day, see our Address Management Products page or call 0845 606 6854 for more information.

Close

Ffurflen ymholiadau

Rhaid i chi beidio â defnyddior gwasanaeth hwn i unrhyw ddiben ond ar gyfer eich defnydd personol eich hun. Dyma ein telerau ac amodau.Agor mewn Ffenestr newydd

Medrwch ddal i wneud 0 chwiliadau eraill heddiw.

Pam bod cyfyngiad ar chwiliadau?Agor mewn Ffenestr newydd

Sylwch sut y gallwn eich helpu gyda’ch anghenion cyfeiriad busnes.Agor mewn Ffenestr newydd

Os nad oeddech yn gallu dod o hyd i'r cyfeiriad yr oeddech ei angen, yn cynnwys os ydych wedi symud i mewn i dŷ sydd newydd ei adeiladu, gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i ddweud wrthym.

Neu, darllenwch yr awgrymiadau chwilio yn ein hadran help.
Angen help i ddefnyddio’r Cyrchwr Codau Post?

Neu, os na wnaethoch hynny eisoes, efallai y carech roi cynnig ar ein. Chwiliad Manwl am God Post.

* Dynodir maes gofynnol

Eich manylion


*
*

Beth aeth o’i le?


*
e.e. 18/07/2013

Am beth roeddech chi’n chwilio?


e.e. 17 (Peidiwch â defnyddio heiffen e.e. 164-180)
e.e. Montgomery House neu Primrose Cottage
e.e. KA27 8AA

Defnyddiwyd yn unol â’n telerau ac amodau.

Angen Help?