There is an issue with your search

Either your cookies are disabled
or
You have used all 50 of your searches for today

Why do we set a limit?New Window

You'll be able to search again tomorrow.
If your business regularly searches for more than 50 addresses a day, see our Address Management Products page or call 0845 606 6854 for more information.

Close

Er mwyn cael hyd i’r cod post ar gyfer unrhyw gyfeiriad yn y DG, byddwch cystal â rhoi cymaint o wybodaeth ag y bo modd. Os na allwch gael hyd i god post, byddwch cystal â chysylltu â ni:

Rhaid i chi beidio â defnyddior gwasanaeth hwn i unrhyw ddiben ond ar gyfer eich defnydd personol eich hun. Dyma ein telerau ac amodau.Agor mewn Ffenestr newydd

Medrwch ddal i wneud 50 chwiliadau eraill heddiw.

Pam bod cyfyngiad ar chwiliadau?Agor mewn Ffenestr newydd

Sylwch sut y gallwn eich helpu gyda’ch anghenion cyfeiriad busnes.Agor mewn Ffenestr newydd

e.e. 17 (Peidiwch â defnyddio heiffen e.e. 164-180)
e.e. Montgomery House neu Primrose Cottage
e.e. Stryd Fawr neu Y Stryd Fawr
e.e. Caerdydd

Chwiliad manwl

Chwilio gan ddefnyddio rhif fflat neu enw busnes gyda’n chwiliad manwl.

Pryd i ffonio Ffoniwch y rhif hwn Cost
Llun - Gwener 8am - 4pm 0906 302 1222 Yr alwad yn costio 51c y funud
Llun - Gwener 4pm - 6pm 08457 111 222 Yr alwad yn costio’r un fath â galwad leol
Sadwrn 8am - 1pm 08457 111 222 Yr alwad yn costio’r un fath â galwad leol
Mae’n ddrwg gennym, ond nid ydym yn darparu’r gwasanaeth hwn ar ddydd Sul neu Wyl Banc. Os nad ydych chi’n llwyddo i gael ateb, gall fod eich ffôn wedi’i hatal rhag ffonio rhifau 090. Os byddwch yn cysylltu â’ch darparwr ffôn, hwyrach y gall ddatrys hyn.

Angen Help?